logo

Rollema & Partners horeca – administratie
Rijnsburgerweg 80
2333 AD Leiden
T: 071-541 88 66

30 jaar horeca-administratie voor hotel, restaurant, strandpaviljoen en café
horeca-administratie.com / Administreren of boekhouden, wat is dat nou precies?

Software partners

Altijd de software die het beste bij uw unieke situatie past

softwarepartners-1

 

 

Administreren of boekhouden, wat is dat nou precies?

Administratie is het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van informatie ten behoeve van het reilen en zeilen van uw bedrijf en daarnaast moet u verantwoording daarover afleggen aan financiers (bank) en de Belastingdienst.

De verzamelde gegevens hebben dus twee functies:

1.       Het controleren en meten van de voortgang van lopende zaken en is de basis van de besluitvorming.

2.       De administratie / boekhouding is de basis van de jaarrekening waarin u verantwoording aflegt ten opzichte van de Belastingdienst en alle andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld financiers.

U kunt het ook zien als “de organisatie van de informatievoorziening”. Belangrijk hierbij zijn de volgende vragen: Welke behoefte aan informatie heeft u? Welke basisgegevens heeft u nodig om in deze informatiebehoefte  te voorzien?

Op basis van de antwoorden op deze vragen kunnen procedures worden ontwikkeld, waarbij u ook kunt aangeven hoe deze procedures zo doelmatig mogelijk moeten worden uitgevoerd. Tevens kunt u aangeven hoeveel personen, en wie, met deze procedures worden belast.

De administratie bestaat in de basis uit een kasboek, inkoop- en verkoopboek, bankboek en memoriaal. Daarnaast heeft u een loonadministratie.

De administratie moet elke periode worden bijgewerkt, aangezien naast de informatievoorziening ook vanuit de administratie de omzetbelasting wordt bepaald. Na afloop van een boekjaar wordt vanuit de administratie een jaarrekening opgesteld. Nadat de jaarrekening is opgesteld wordt afhankelijk van de bedrijfsvorm de Vennootschapsbelasting en/of de Inkomstenbelasting bepaald.