logo

Rollema & Partners horeca – administratie
Rijnsburgerweg 80
2333 AD Leiden
T: 071-541 88 66

30 jaar horeca-administratie voor hotel, restaurant, strandpaviljoen en café
horeca-administratie.com / Ik ga facturen versturen wat moet hier op staan?

Software partners

Altijd de software die het beste bij uw unieke situatie past

softwarepartners-1

 

 

Ik ga facturen versturen wat moet hier op staan?

Nummer uw facturen doorlopend en opeenvolgend. Op uw facturen moet staan: het IBAN (rekeningnummer) en het BIC (Bank Identification Code) van uw bank waarop de factuur betaald kan worden! Verder de factuurdatum – een uniek factuurnummer – uw Btw-identificatienummer – de naam en het adres van uw bedrijf – de naam en het adres van uw klant – (het Btw-identificatienummer van uw klant moet u vermelden als er sprake is van een levering aan een andere lidstaat van de EU. Als uw klant op grond van een verleggingsregeling verantwoordelijk is voor de afdracht van BTW moet u het ook vermelden) – de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de verrichte diensten – de datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid, of de datum waarop een vooruitbetaling is gedaan voor zover die verschilt van de factuurdatum – de prijs exclusief BTW – het te betalen bedrag aan BTW (+ het gebruikte BTW percentage) – het bedrag inclusief BTW – uw registratienummer bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast is het handig om op de facturen te vermelden binnen welke termijn u de betaling wilt ontvangen.